Tots els drets reservats

Aquesta pàgina web i els seus continguts són propietat de Sergi Segarra. La pàgina web, el disseny i els seus continguts, incloent-hi cada fotografia íntegra o parcial, estan protegits per la llei de copyright i ‘trademark’ i qualsevol altre dret relacionat amb la propietat intel·lectual. El copyright de les fotografies és propietat de Sergi Segarra. Les fotografies també estan protegides per drets morals.
Cap part d’aquesta publicació no pot ser reproduïda, distribuïda o transmesa en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, incloent-hi fotocòpies, gravacions o altres mitjans electrònics o mecànics, sense el permís previ i per escrit de Sergi Segarra.
Per a qualsevol sol·licitud de permís, escriviu a Sergi Segarra un correu electrònic utilitzant la secció d’aquesta web “Contact”, Assumpte “Urgent: Petició permís fotografía”.